Insinööritoimisto K. Parila Oy - asbestikartoitukset ja rakennetutkimukset
FINAS

Laboratorioiden FINAS-akkreditointi

17.6.2017

Mitä tarkoittaa FINAS akkreditointi?


FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tarjoaa pätevyyden toteamispalvelua Suomessa. Toiminnasta on säädetty lailla ja FINAS on nimetty Suomessa eurooppalaisen lainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi akkreditointielimeksi.


Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.


Miksi valita FINAS akkreditoitu laboratorio?


Suomen nykyisen lainsäädännön perusteella asbestilaboratorion voi perustaa käytännössä kuka tahansa, sillä mitään pätevyysvaatimuksia ei ole asetettu laboratorioille. Tästä johtuen luotettavan ja asiantuntevan laboratorion löytäminen jää tilaajan vastuulle. Valitsemalla FINAS-akkreditoitu asbestilaboratorio voidaan varmistua tilattujen analyysien luotettavuudesta.


Jos laboratorio ilmoittaa virheellisesti, ettei sen tutkimassa näytteessä ole asbestia, asbestikartoituksen tilannut remontoija tällöin uskoo, ettei asbestipurkutyön tilaaminen ole tarpeen. Kun asbestipitoiset rakenteet sitten puretaan ilman asianmukaista suojavarustusta ja varotoimenpiteitä, purkutyöntekijät tulevat vaarantaneeksi sekä oman että lähiympäristön ihmisten terveyden altistamalla nämä asbestipölylle. Valitsemalla FINAS-akkreditoitu asbestilaboratorio voidaan varmistua tilattujen analyysien luotettavuudesta.


Asbestinanalyyseihin akkreditoidut laboratoriot löytää FINAS-akkreditointipalvelusta.


Mitä me käytämme?


Teemme yhteistyötä vain markkinoiden parhaiden asbesti- ja haitta-ainelaboratorioiden kanssa, jonka vuoksi näytteet tutkitaan aina FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa. Sopimushinnastomme takaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset hinnat laadukasta tinkitämättä. Itse asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekee sertifioitu AHA-asiantuntija.

e-mail

+358 (0) 44 0111 591

puhelinnumero

Insinööritoimisto K. Parila Oy

Tillinkuja 5 B

02330 Espoo

Y: 2910889-1

Yhteystiedot

Luotettava Kumppani

Toimialueena koko Helsingin seutu:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä.